A downloadable game for Windows

Download NowName your own price
EnterGungeon PC Version - version 0.63 / Walkthrough (hướng dẫn chơi)
- Hi, mình vừa update 1 bản mới. Thêm nhân vật và vũ khí và 1 số setting khác.
- Mình cũng đang làm 1 project khác thuộc dạng 3D cũng trên nền tảng PC. Stay tuned. 
- Hot fix. Lỗi bật map mất đạn. Tks ông trùm Hậu bên Zalo đã tìm ra bug này giúp mình

============ Duy Chuyển ============

 • WASD để duy chuyển
 • Chuột trái để bắn đạn 
 • Dùng Chuột để duy chuyển súng
 • Space để lướt theo phím của hướng phím bấm (lướt né được đạn, né đinh, phá thùng)
 • Q đổi súng
 • E tương tác
 • Escape (ESC) để pause game

========== Tóm tắt màn chơi ==========

Màn bắt đầu:

 • Chọn nhân vật mà bạn muốn.
 • 2 nhân vật Ninja mang súng máy, Devil mang súng 6 viên, cho player để đổi nhân vật(Mục đích test game), nhân vật mặc định là Rambo.
 • Sau khi chọn nhân vật mình muốn thì chạy thẳng vào cửa thoát.  

Màn 1:

 • Giết Quái Và đi tới cổng thoát 

Màn 2: 

 • Giết quái và đi tới cổng thoát, unlock được 1 nhân vật 
 • Tiếp tục ấn E để đổi nhân vật (Lưu ý: nếu đổi sẽ mất hết súng khi đổi nhân vật nên cân nhắc "game Soul Knight của ChillyRoom cũng làm vậy" nên mình làm theo) :D

Màn 3:

 • Giết quái (lưu ý màn này khá nhiều quái) và đi tới cổng thoát, chuẩn bị đánh boss

Màn Boss:

 • Giết boss (Boss có 2 trạng thái: Trạng thái 1 khi boss còn full máu, Trạng thái 2 khi boss còn nữa ống máu, koi trừng =)) )

Màn chiến thắng (Victory):

 • Bạn đã hoàn thành game.
 • Ấn bất kì nút nào để quay lại menu

============ Các menu =========

Main Menu (lúc vào game):   

 • Bắt đầu game: Vào game
 • Xóa dữ liệu: Xóa hết nhân vật đã unlock
 • Thoát game: Thoát khỏi game

Death Screen (lúc chết):

 • Game mới: Bắt đầu tại màn chọn nhân vật
 • Main menu: Quay lại menu

Pause Screen (dừng game):

 • Tiếp tục: Hủy dừng game
 • Main menu: Quay lại menu

 

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Version 0.63.rar 47 MB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Nice game.